---------------------------------------------

© 2005 Artbeat Studio


Välkommen!

För kör, församling, solosång, instrumentalister!


nyloggaPfL.gif (81178 bytes)

70 nya psalmer/sånger
för Församling, Kör, Solister och Instrument
till kyrkoårets samtliga sön- och helgdagar, anpassade till den nya evangelieboken

texter: Lars Westberg
musik: Hans Nyberg, Jerker Leijon, Jakob Petrén, Lars Åberg, Per Harling, Greger Siljebo och Lars WestbergBehöver vi flera psalmer?
Det finns ett stort behov av sånger och psalmer som uttrycker den moderna människans tankar om tro och tvivel, mening och mål, jubel och lovsång på hennes eget språk och med dagens musik, vid sidan av de traditionella psalmerna. För många söndagar är det också svårt att hitta rätt psalm, som talar samma språk och har samma budskap som texterna i övrigt. I  Psalmer för Livet finns en specialskriven psalm/sång  för alla kyrkoårets söndagar och helgdagar. Kyrkomusiker och körer är ständigt på jakt efter nytt material, som fungerar i en modern gudstjänst där samsjungandet kör-församling fått en alltmera framträdande plats. I alla församlingar finns  duktiga musiker, både i och utanför kyrkan som här får tillfälle att hjälpas åt att lyfta församlingssången.
I vårt specialerbjudande 2018 ingår alla körarr till  psalmerna/Sångerna:

Innehåll Paket 4 Psalmer för Livet. Kr 1750:- inkl moms och kopieringsrätt.

Körarr SATB

Påsk- och Pingsttiden

Tp448 Jesus är uppstånden.Påskdagen av Westberg/ Nyberg
Tp370
Fotspår. Påskdagen, tiden efter påsk. Westberg
Tp449
Korset är tomt. Annandag påsk/påsktiden av Westberg/Nyberg.
Tp450
Din tomma grav för 2 sönd i påsktiden av Westberg/Nyberg
Tp452
Vägen hem. För 3 sönd i Påsktiden av Lars Westberg/Jakob Petrén.
Tp453
Hjälp mig att växa i tro 4 sönd i Påsktiden av L. Westberg/H. Nyberg
Tp454
Att be är att vara hos Gud. Psalm för Bönsöndagen för SATB
Tp455 Faderns härlighet. Kristi himm.f dag av Westberg/Westberg
Tp456
Kärlekens Ande. Söndagen före pingst. Westberg/Petrén.
Tp457
O Helige Ande. Pingstdagen. W-berg/Nyberg
Tp458
Befriaren. Annandag pingst. SATB, solo,komp. W-berg/Nyberg

Trefaldighetstiden I

Tp447 Vad är en Gud? Psalm för Hel Tref dag av Lars Westberg/Hans Nyberg.
Tp460
Ett bad som renar. 1 sönd e tref. W-berg/J.Leijon.
Tp461
Jag får vara din. 2 sönd e tref. Av Westberg/Nyberg
Tp462
På egen väg. 3 sönd e tref. W.berg/Petrén
Tp463
Du ser oss i din kärlek. 4 sönd e tref. W-berg/Harling
Tp464
Att vittna. 5 e tref. SATB, församl, org/pi. Westberg/Åberg
Tp465
Låt mig se och förstå. 6 e tref. Westberg/Nyberg.
Tp466
Över ängar, genom dalar. Kristi förklarings dag. Westberg/Nyberg
Tp467
Du ser på mig med kärlek. 8 e tref. SATB, solo, församl, komp. Westberg/Siljebo.
Tp468
Gud gör oss kloka. 9 e tref. SATB, församl, komp. Westberg/Harling.
Tp469
Mitt hjärta är en öppen bok. 11 e tref.SATB, församl, org/pi. Westberg/Simson.
Tp470
Friheten i Kristus. 12 e tref. SATB, församl, komp. Westberg/Petrén.  

Tp471 Trädet och grenarna. 14 e tref. SATB, församl, komp. Westberg/Petrén
Tp472
Lär oss att lita på dig. 15 e trerf. Westberg/Petrén.
Tp473
Allting är Herrens. Midsommardagen. Westberg/Siljebo
Tp474
Johannes, Johannes. Johannes döparens dag. Westberg/Siljebo/Petrén.
Tp475
Änglarna bor hos Gud. SATB, solo, församl, komp. Westberg/Siljebo.


Trefaldighetstiden II

Tp476 Att tacka Gud. Tacksägelsedagen. Westberg/Petrén

Tp477 Döden är en del av livet. 16 e trealdighet. Westberg/Nyberg

Tp478 Att leva. 17 e trefaldighet. Westberg/Harling

Tp479 Jag är så liten. 18 e trefaldighet. Westberg/Petrén

Tp480 Helgon är den som vågar.. Alla helgonsdag. Westberg/Petrén

Tp481 Dom som levde förr. Alla själars dag. Westberg/Siljebo

Tp482 Kom Herre och var med! 20 e trealdighet. Westberg/Leijon

Tp483 Rättvisa, fred och frihet. 21 e trefaldighet. Westberg/Åberg

Tp484 Jag är rik! 22 e trefaldighet. Westberg/Nyberg

Tp485 Förlåtelse utan gräns. 23 e trefaldighet. Westerg/Nyberg

Tp440 Vaka och vänta! Sönd före domssönd och Domssöndagen.Westberg/Nyberg


Advents- och Jultiden

Tp444 Han kommer till mig 1 sö i advent av Lars Westberg/Hans Nyberg
Tp486
Befriaren kommer. 2 söndagen i Adventstiden av Westberg/Leijon
Tp488
Precis som Johannes. Westberg-Siljebo)Psalm för 3 advent
Tp489
Som barnet vilar. Westberg-Nyberg 4 sö i Adventstiden
Tp490
För dem som vandrar i mörkret. Westberg-Leijon Julnatten/Juldagen
Tp491
Martyrerna. (Westberg-Petrén)Psalm för Annandag jul
Tp492
Att vara ett barn. Westberg-Petrén Psalm för sönd efter jul
Tp494
I vår faders hus. Westberg-Petrén)Psalm för s e nyår
Tp495
Så alldeles stilla. Westberg-Petrén)Psalm för trettondedag jul
Tp496
Du kom en dag. Westberg-Leijon Psalm för 1 e trett
Tp497
Din härlighet. Westberg-Petrén Psalm för 2 e trett
Tp498
Ge oss kraft! Westber-Nyberg)Psalm för 3 e trettondagen
Tp499
Att vara rädd. Westberg-Petrén för 4 e trettondedagen
Tp500
Du sådde i mitt inre... Westberg-Simson Psalm för 5 e trettFastetiden

Tp445 Hosianna, Kungen kommer!av Westberg/Nyberg. Palmsöndagen

Tp504 Guds Ord. Westberg/Nyberg. Sexagesima

Tp505 Du gick en väg som ingen annan gått. Westberg/Nyberg. Psalm för Fastlagssöndagen

Tp506 Hjälp mig att tro på dig. Westberg/Petrén. Psalm för 1 sönd i fastan

Tp507 Jag vill så gärna kämpa. Westberg/Åberg. Psalm för 2 sönd i fastan

Tp508 Det onda. Westberg/Petrén. Psalm för 3 sönd i fastan

Tp509 Du öppnar din fadershand. Westberg/Siljebo. Psalm för Midfsöndagen

Tp510 Korset är ett synligt tecken. Westberg/Berggren. Psalm för 5 i fastan

Tp511 Kom och se. Westberg/Nyberg. Psalm för Skärtorsdagen

Tp512 Ensam bland de många. Westberg/Åberg. Psalm för Långfredagen

Tp513 Jag ser ett barn. Westberg/Nyberg. Psalm för Kyndelsmässodagen

Tp514 Mor Maria. Westberg/Petrén. Psalm för Jungfru Marie Bebådelsedag