---------------------------------------------

Meny © 2005 Artbeat Studio


Välkommen!

Söker Du noter för Kyrkokör, Ungdomskör eller Barnkör? Klicka på "Prislista" i menyn för förslag! För att kunna se noterna och höra (!) direkt i din dator, laddar du ner plug-in-programmet "Scorch2" genom att klicka på symbolen nedan och följa instruktionerna. Vill du ha mera detaljerade instruktioner för nedladdningen, klicka här! 

Psalmer för Livet

För kör, församling, solosång, instrumentalister!

Nu 3600:- inkl moms för hela paketet

nyloggaPfL.gif (81178 bytes)

70 nyskrivna psalmer/sånger
för Församling, Kör, Solister och Instrument
till kyrkoårets samtliga sön- och helgdagar, anpassade till den nya evangelieboken

texter: Lars Westberg
musik: Hans Nyberg, Jerker Leijon, Jakob Petrén, Lars Åberg, Per Harling, Greger Siljebo och Lars WestbergBehöver vi flera psalmer?
Det finns ett stort behov av sånger och psalmer som uttrycker den moderna människans tankar om tro och tvivel, mening och mål, jubel och lovsång på hennes eget språk och med dagens musik, vid sidan av de traditionella psalmerna. För många söndagar är det också svårt att hitta rätt psalm, som talar samma språk och har samma budskap som texterna i övrigt. I  Psalmer för Livet finns en specialskriven psalm/sång  för alla kyrkoårets söndagar och helgdagar. Kyrkomusiker och körer är ständigt på jakt efter nytt material, som fungerar i en modern gudstjänst där samsjungandet kör-församling fått en alltmera framträdande plats. I alla församlingar finns  duktiga musiker, både i och utanför kyrkan som här får tillfälle att hjälpas åt att lyfta församlingssången.


"Visst behöver vi nya psalmer! En levande kyrka söker alltid nya uttryckssätt i ord och ton. "Psalmer för livet" innehåller nya, friska och musikantiskt medryckande melodier till fromt underfundiga och lättsjungna ord. En härlig samling att sjunga och låta sig inspireras av - för livet!" Carl Sjögren, kyrkoherde, Ulricehamn


Stimulans för församlingssången
Materialet i Psalmer för Livet är utformat efter mottot bättre församlinssång och är tänkt att stimulera sjungandet tack vare stora variationsmöjligheter, lättsjungna melodier och enkla men uttrycksfulla texter. Samtliga psalmer/sånger är arrangerade för 3-4 st kör och instrument, vilket gör det möjligt för körer och församling tillsammans att ge ett verkligt lyft åt sången!

 Kopieringsrätt!
De 70 psalmerna i Psalmer för Livet består av   fem delar: Påsk- och Pingsttiden, Trefaldighetstiden 1, Trefaldighetstiden 2, Advents- och Jultiden samt Fastetiden. Till varje del hör notmaterial med kopieringsrätt, 1 CD-skiva samt en samlingspärm för hela materialet. Kopieringsrätten innebär fri kopiering till församlingens sånghäften, agendor mm och gäller för all framtid och i hur många ex som helst inom församlingen. I paketet ingår också 1 ex av varje körarrangemang, dock utan kopieringsrätt! Körnoterna beställs i stället i lämpligt antal från Tonika.

Texter som berör
Lars Westberg, präst i Vasa församling, Göteborg, har utifrån sina egna innersta tankar om tro och tvivel, smärta, förtröstan och lovsång skrivit   texterna till samtliga 70 psalmer. Ärliga och uppriktiga texter som berör, skrivna "från hjärta till hjärta".

Musiken
Stor spännvid, från trad högtidlig och innerlig koral via gospelinfluerad pop och visa till jazzvals, här finns det mesta i musikväg. Glada sånger, allvarliga sånger, innerliga sånger,  Bakom musiken står både kända och mindre kända tonsättare i genren: Hans Nyberg, Jerker Leijon, Per Harling, Lars Åberg, Jakob Petrén och Lars Westberg. Så gott som alla psalmerna är arrangerade för 3-4 stämmig kör och kan sjungas som rena körsånger, som solosånger eller som församlingssånger med kör eller med solist. En av tankarna bakom detta material är att det ska vara en sång- och psalmskatt, som alla församlingens sångare, inkl församling, ska ha glädje av under lång tid framöver. Det går t ex utmärkt att ur materialet sätta samman en hel musikgudstjänst med solister, körsångare, församling och musiker.


”Mycket bra kompletterande material för att stimulera församlinssången, där kören kan vara ett pedagogiskt redskap”. Alf Bengtsson, kyrkomusiker, Hörby, f.d. stiftsmusiker i Lunds stift


Psalmerna på CD
Alla 70 psalmerna i Psalmer för Livet finns inspelade på 5 st CD-skivor med vokalensemblen Cantando från Göteborg. I övrigt medverkar en hel rad kända och okända artister som solister. Jakob Petrén har producerat och arrangerat inspelningarna.  Skivorna är också utmärkta som gåvor, som försäljningsobjekt på bokbord osv

Här är alla psalmerna:

Påsk- och Pingsttiden
Tp448    Jesus är uppstånden.  Påskdagen av Westberg/ Nyberg. Försångare, Barn-/Ungd.-/Vuxenkör, Församl och instr Kr 14:-
Tp449   Korset är tomt. Annandag påsk/påsktiden av Westberg/Nyberg. SATB, församling ad lib, org/pi och flöjt/violin. Kr 14:-
Tp450   Din tomma grav.  för 2 sönd i påskt av Westberg/Nyberg för SA el SATB, församling och pi/org Kr 14:-
 Tp452  Vägen hem. För 3 sönd i Påsktiden av Lars Westberg/Jakob Petrén. SATB, församling , instrument. Kr 14:-
Tp453    Hjälp mig att tr
o.  4 sönd i Påsktiden av L. Westberg/H. Nyberg. SAB, församling, instrument. Kr 14:-
Tp454   Att be är att 
vara hos Gud. Psalm för Bönsöndagen för SATB, församling, pi och diskantinstr. Kr 14:-
Tp455    Faderns härlighet. Kristi himm.f dag av Westberg/Westberg SATB m org/pi, förs Kr 14:-
Tp456    Kärlekens Ande. Söndagen före pingst. Westberg/Petrén. SATB, församl, komp/piano. Kr 14:-
Tp457   O Helige Ande. Pingstdagen. W-berg/Nyberg .SATB, solo, pi/komp Kr 14:-
Tp458    Befriaren. Annandag pingst. SATB, solo,komp. W-berg/Nyberg. Kr 14:-

Trefaldighetstiden I
Tp447    Vad är en Gud? Psalm för Heliga trefaldighets dag av Westberg/Nyberg
Tp460    Ett bad som renar. 1 sönd e tref. W-berg/J.Leijon. SATB m pi/komp Kr 14:-
Tp461    Jag får vara din. 2 sönd e tref. SATB m pi/komp. W-berg/Nyberg. Kr 14:-
Tp462    På egen väg. 3 sönd e tref. SATB, solo, församling,  komp W.berg/Petrén. Kr 14:-
Tp463    Du ser oss i din kärlek. 4 sönd e tref. SATB, församling, pi/org. W-berg/Harling. Kr 14:-
Tp464    Att vittna. 5 e tref. SATB, församl, org/pi. Westberg/Åberg. Kr 14:-
Tp465   Låt mig se och förstå. 6 e tref. SATB, solo, församling, komp. Westberg/Nyberg. Kr 14:-
Tp466   Över ängar, genom dalar. Kristi förklarings dag. SATB, församling, org/pi. Westberg/Nyberg. Kr 14:-
Tp467    Du ser på mig med kärlek. 8 e tref. SATB, solo, församl, komp. Westberg/Siljebo. Kr 14:-
Tp468    Gud gör oss kloka. 9 e tref. SATB, församl, komp. Westberg/Harling. Kr 14:-

Tp441  Du ger mig min tid på jorden. 10 s e tref. SATB m pi/org. Kr 14:-
Tp469    Mitt hjärta är en öppen bok. 11 e tref.SATB, församl, org/pi. Westberg/Simson. Kr 14:-
Tp470    Friheten i Kristus. 12 e tref. SATB, församl, komp. Westberg/Petrén. Kr 14:-   
Tp471    Trädet och grenarna. 14 e tref. SATB, församl, komp. Westberg/Petrén. Kr 14:-
Tp472    Lär oss att lita på dig. 15 e trerf. SATB, solo, förs, komp. Westberg/Petrén. Kr 14:-
Tp473    Allting är Herrens. Midsommardagen. SATB, solo, församl, komp. Westberg/Siljebo. Kr 14:-
Tp474    Johannes, Johannes. Johannes döparens dag. SATB, solo, församl, komp. Westberg/Siljebo/Petrén. Kr 14:-
Tp475   Änglarna bor hos Gud. SATB, solo, församl, komp. Westberg/Siljebo. Kr 14:-

Trefaldighetstiden II
Tp476   Att tacka Gud. Psalm för Tacksägelsedagen av Westberg/Petrén
Tp477   Döden är en del av livet. Psalm för 16 e trefaldighet av Westberg/Nyberg
Tp478   Att leva. Psalm för 17 e trefaldighet av Westberg/L. Åberg
Tp479   Jag är så liten. Psalm för 18 e tre avWestberg/Petrén
Tp480   Helgon är den som vågar... Psalm för Alla Helgons dag av Westberg/Petrén
Tp481   Dom som levde förr. Psalm för Alla själars dag av Westberg/Petrén
Tp482   Kom Herre och var med! Psalm för 20 e trefaldighet av Westberg/Leijon
Tp483   Rättvisa, fred och frihet. Psalm för 21 e trefaldighet av Westberg/Åberg
Tp484   Jag är rik! Psalm för 22 e trefaldighet av Westberg/Nyberg
Tp485   Förlåtelse utan gräns.Psalm för 23 e trefaldighet av Westberg/Nyberg

Tp440   Vaka och vänta. Psalm för sönd före Domssöndagen och Domssöndagen av Westberg/Nyberg

Advents- och Jultiden
Tp444    Han kommer till mig Adventspsalm av Lars Westberg/Hans Nyberg för församling, bl kör och org/pi och trumpet. Kr 14:-
Tp487    Befriaren kommer. (Westberg-Leijon) Adventspsalm/sång för kör, församling/solist och instrument. Kr 14:-
Tp488    Precis som Johannes. (Westberg-Siljebo) Psalm för 3 advent för solo, kör och instr.Kr 14:-
Tp489    Som barnet vilar. (Westberg-Nyberg) En Maria-psalm för Kör, församling, 3-st manskör ad lib och instr.! Eller solist o instr! Kr 14:-
Tp490    För dem som vandrar i mörkret. (Westberg-Leijon) Psalm för Julnatten/Juldagen för församling, kör o instrument Kr 14:-
Tp491    Martyrerna. (Westberg-Petrén) Psalm för Annandag jul för församling, kör o instr. Kr 14:-
Tp492    Att vara ett barn. (Westberg-Petrén) Psalm för sönd efter jul för församling, kör och instr. Eller solist och instrument
Tp494    I vår faders hus. (Westberg-Petrén) Psalm för sönd e nyår för församling och/eller solist och instr.
Tp495    Så alldeles stilla. (Westberg-Petrén) Psalm för trettondedag jul för församling eller solist, kör och instrument.
Tp496    Du kom en dag. (Westberg-Leijon) Psalm för 1 e trett för församling, kör/solist och instrument.
Tp497    Din härlighet. (Westberg-Petrén) Psalm för 2 e trett för församl/solist, kör ad lib och instr.
Tp498    Ge oss kraft! (Westber-Nyberg) Psalm för församling, kör och instrument eller solist, församling och/eller kör o instr.
Tp499    Att vara rädd. (Westberg-Petrén) Psalm för församling /solst, kör och instrument.
Tp500    Du sådde i mitt inre... (Westberg-Simson) Psalm för 5 e trett för församling och/eller kör och instrument

Fastetiden
Tp445    Hosianna, Kungen kommer! av Westberg/ Nyberg. för Palmsöndagen

Tp504 Guds ord (Westberg/Nyberg) För Sexagesima.
Tp505 Du gick en väg som ingen annan gått (Westberg/Nyberg) för Fastlagssöndagen
Tp506 Hjälp mig att tro på dig (Westberg/Petrén) för 1:a s i fastan
Tp507 Jag vill så gärna kämpa (Westberg/Åberg) för 2:a s i fastan
Tp508 Det onda (Westberg/Petrén) För 3:e s i fastan
Tp509 Du öppnar din fadershand (Westberg/Siljebo) för Midfastosöndagen
Tp510 Korset är ett synligt tecken (westberg/Berggren) för 4:e s i fastan
Tp511 Kom och se! (Westberg/Nyberg) för skärtorsdagen
Tp512 Ensam bland de många (Westberg/Åberg) för Långfredagen
Tp513 Jag ser ett barn (wWestberg/Nyberg) för Kyndelsmässodagen
Tp514 Mor Maria (Westberg/Petrén) för Jungfru Marie bebådelsedagOBS! För att kunna se och lyssna på noterna måste Du ladda ner ett litet plug-in-program, det kan Du göra här: Ladda ner Scorch2 och följ instruktionerna. Det tar ett par-tre minuter med ett vanligt modem, med bredband går det på ett ögonblick!

                                                                     scorchlog.gif (4762 bytes)


Här kan Du lyssna på ljudspår:

Från CD 1 Påsk- & Pingsttiden
Korset är tomt mp3
Jesus är uppstånden mp3
Att be mp3
Du är min herde mp3

Från CD 2 Trefaldighetstiden I
Jag får vara din
Änglarna bor hos Gud

..och från Julskivan:
Juldagen.mp3
Din härlighet.mp3
Precis som Johannes.mp3

 

 


 


 

 

 


Kontakt: info@tonika.nu