---------------------------------------------

© 2005 Artbeat Studio


Välkommen!
 Innehåll paket 3 Passionstid, Påsk och Pingst, Kr 600:- inkl moms o kop.rätt


Tp311 Tusen gitarrer Giombini/Frostenson, arr Nyberg. SATB, Pi/Org, fl


Tp319 Det finns en kärlek C.Lindström/E.Svennungson. SAB el 1-st m. Pi/ flöjt.


Tp325 Min själ prisar Herren M.Giombini/Kling, arrNyberg. SATB,pi/org, flöjt.


Tp335 Herre förlåt! av H.Perera/S.Bolander, arr. L.Åberg. SAB m pi/komp


Tp340 I dina händer Giombini/Frostenson/Nyberg. SATB, solo, flöjt/obor, pi/orglöjt

 
Tp371 Nu är allt gott och väl H.Nyberg/L.Westberg. Solo, 4-st kör, pi/komp


Tp383 Gracias R.Zamora/P.Harling, arr H.Nyberg. SATB el. enst. m komp.


Tp388 Till Jerusalem L.Nahnfeldt. SATB, pi/komp och 2 flöjter.


Tp389  Liv. Påskmusikal för BK, Bl. kör o instr. av Lars Westberg


Tp391  Psalm 18 Herren lever Lars Åberg. SATB à cappella.

 
Tp397  A
Påsk! 1 Intoitus av H. Nyberg kr


Tp397  B Postludium till d.o av H.Nyberg/G.Braw.


Tp416  Herren Kristus lever H.Nyberg/R.Larsson. SAB, pi, flöjt.


Tp417 Gud ger oss segern H.Nyberg/R.Larsson. SATB, orgel, trumpet.


Tp425 Pingstmässa H.Nyberg. Liturg, Kör, Församling och Instrument.

Tp432 Frukta ej! av Mark Newlon.Sv. text Lars Westberg. SATB m piano.
Tp433
Halleluja, han är med oss! av Mark Newlon. Sv text: Westberg. SATB, pi
Tp523
Mina böner hör du. F.Schubert, arr. H.Nyberg. SATB á cappella
Tp535 Nu är det gott att tro. Påsksång för SATB, trpt orgel.
Tp538 Två sånger i Påsktid
Tp541 Två Pingstsånger av Ingemar Törnqvist. SATB à cappella.
Tp547 Kärleken som aldrig svek. M. Wiehe, arr H. Nyberg SATB m komp